Pemimpin ialah orang yang bertanggungjawab memimpin sesebuah legasi.. orang yang dijadikan contoh untuk semua ahli di bawahnya tanpa memilih latar belakang.. Pemimpin yang di hormati in directly akan menghormati.. insyaAllah. Dalam kelas ibrah al Quran 114 surah ini lah diberitahu point 6 Ciri Pemimpin Amazing Yang Patut Kita Tahu

Apa itu Q.S.I.G.U.A?

#1. (Q) Memahami Amazing Quran.
Tabiat pertama untuk berprestasi adalah meningkatkan interaksi dengan al-Quran. Al-Quran akan menghapuskan halangan anda untuk berjaya lantas menjadi pemangkin untuk terus berprestasi.

#2. (S) Berfikir Secara Sistem.
Tabiat berfikir secara sistem akan menghasilkan kemahiran melihat sesuatu perkara saling terkait membentuk hala tuju yang sama.

#3. (I) Sentiasa Infaq.
Tabiat suka memberi adalah perilaku orang berjaya dalam memastikan dirinya sentiasa menyalurkan manfaat kepada yang tujuan yang murni.

#4. (G) Bermentaliti Syariatik – Saintifik.
Individu berprestasi sentiasa harmoni antara meninggikan tawakal dan memaksimumkan daya usaha tanpa mengabaikan salah satu aspek tersebut.

#5. (U) Mengurus Konflik.
Tabiat menghadapi dan menyelesaikan masalah berpandukan wahyu akan dapat menjadikan halangan sebagai loncatan untuk mencapai kejayaan.

#6. (A) Membuat Keputusan.
Individu berprestasi akan sentiasa menjadikan matlamat akhir sebagai permulaan membuat keputusan

6 Ciri Pemimpin Amazing Yang Patut Kita Tahu ini boleh membantu kita mendapat source of guidline to be good leader..

6 Ciri Pemimpin Amazing Yang Patut Kita Tahu boleh di aplikasikan dalam kehidupan seharian walaupun sekadar memimpin diri sendiri atau sebuah keluarga yang kecil..

 

semoga perkongsian bermanfaat.. Assalamualaikum.

6 Ciri Pemimpin Amazing Yang Patut Kita Tahu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *